21.78°C

Kryniczki

Regulamin

Regulamin obowiązujący w obiekcie Burdanówka Camino.

 

1. Pokoje wynajmowane są na od osoby za dobę. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy się o godzinie 10:00 ostatniego dnia pobytu.

2. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

3. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości Klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

4. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00.

5. Klient nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

6. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie pensjonatu do godziny 22:00.

7. Obsługa może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia pensjonatu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

8. W przypadku niezrealizowanego pobytu zaliczka przepada w całości na rzecz pensjonatu Camino Burdanówka. Jeżeli Klient powiadomi pensjonat na min. 10 dni przed planowanym przyjazdem o konieczności zmiany terminu, zaliczka zostanie przesunięta do wykorzystania do końca roku kalendarzowego. Nowy termin zostanie ustalony z pracownikiem pensjonatu Camino Burdanówka w miarę możliwości rezerwacyjnych.

9. Pensjonat Camino Burdanówka zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwowanego pokoju na inny w razie takiej konieczności( awaria, prace konserwacyjne)

10. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.

11. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.

12. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju (w tym również klimatyzatorów). Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

13. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt Klienta. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.

14. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Klientów.

15. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.

16. Zabronione jest wnoszenie rowerów, itp. do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym.

17. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz przepisy prawne, obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA na terenie całego obiektu, poza miejscem do tego przeznaczonym. Osoby niestosujące się do tego zakazu zostaną każdorazowo obciążone karą w wysokości 100 PLN.

18. W momencie otrzymania klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami. Na życzenie pokój może zostać posprzątany, w tym celu należy uzgodnić tą usługę z personelem (usługa jest dodatkowo płatna).

29. Po upływie terminu pobytu Klient jest zobowiązany pozostawić otrzymane klucze w recepcji. Pracownik pensjonatu ma prawo sprawdzić stan pokoju przy Kliencie i obciążyć go karą pieniężną za ewentualne zniszczenia w pokoju.

20. Utrata klucza obciążona jest karą finansową w wysokości 150 PLN.

21. Korzystanie z drewna opałowego do kominka i kamiennego grilla nie jest płatne ale musi być uprzednio zgłoszone pracownikowi pensjonatu Burdanówka Camino.

22. Śniadania wydaję się w określonych godzinach. Osoby, które przychodzą na posiłki po czasie i bez wcześniejszych ustaleń nie zostaną obsłużone.

23.W kuchni i jadalni budynku po porze śniadaniowej obowiązuje samoobsługa, dotyczy to również samodzielnego zmywania i sprzątania po sobie.

24. Cennik jest integralną częścią regulaminu, a rezerwacja oznacza zgodę na warunki regulaminu.

25. Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać bezpośrednio do właścicieli.